Gwybodaeth / Info


Sefydlwyd Clwb Cymric yn 1969 gan griw o ffrindiau oedd eisiau chwarae pêl-droed a chymdeithasu drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae Clwb Cymric bellach wedi datblygu’n glwb llwyddiannus a balch o'i wreiddiau sydd wastad yn ceisio chwarae pêl-droed safonol a hefyd hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg. 

Erbyn heddiw mae’r clwb yn rhedeg dau dîm hŷn a thîm ieuenctid dan 8.


Clwb Cymric was established in 1969 by a group of friends who wanted to play football and socialise through the medium of Welsh. Clwb Cymric has since developed into a successful club, proud of its roots that always strives to play decent football and also promote the use of the Welsh language. 

Today, the club runs two senior teams and an under 8’s youth team.

 

Y Pwyllgor / Committee

Cadeirydd / Chairman

Hywel Price

Îs-Gadeirydd / Vice-Chairman

Mei Tomos

Ysgrifennydd / Secretary

Rhodri Charles

Swyddog Cymdeithasol / Social Secretary

Tom Pritchard

Trysorydd / Treasurer

Steffan Phillips & Osian Lloyd

Rheolwr Tîm Cyntaf / First Team Manager

Stuart Williams

Is-Rheolwr Tîm Cyntaf / First Team Assistant Manager

Rhys Davies / Tom Pritchard / Jonny Jones

Rheolwr Ail Dîm / Second Team Manager

Rob Gaffey

Is-Rheolwr Ail Dîm / Second Team Assistant Manager

Steve Cope

Rheolwr Tîm Dan 8 / Under 8s Manager

John Davies

 

Gwobrau / Awards

Chwaraewr y Chwaraewyr / Players' Player  

2016-17 - Rhodri Williams

2015-16 - Rhodri Williams

2014-15 - Steve Cope

2013-14 - Llyr Davies

Chwaraewr y Rheolwr / Manager's Player  

2016-17 - Rhodri Williams

2015-16 - Dylan Roberts

2014-15 - Osian Pritchard

2013-14 - Arwel Evans

Prif Sgoriwr / Top Scorer 

2016-17 - Ryan David / Dylan Roberts

2015-16 - Osian Pritchard

2014-15 - Osian Pritchard / Rhodri Charles

2013-14 - Osian Pritchard

Tlws Carwyn / Carwyn's Trophy 

2016-17 - Rhys Roberts

2015-16 - Owain Llyr

2014-15 - Paul Potts

2013-14 - Mei Tomos