Croeso! Sgroliwch lawr i gael y newyddion diweddaraf am y tîm cyntaf, rhestr o'r chwaraewyr (a'r hyfforddwr), a chanlyniadau chwaraewr y mis wrth i'r tymor fynd yn ei flaen.

Chwaraewr y mis / Player of the month (17-18)

Chwaraewr y mis ar gyfer mis Ebrill: James Hendy


Newyddion / News

Screenshot_20170916-140736.png

Cymric yn cryfhau unwaith eto

Mae'r Clwb yn falch o gyhoeddi bod Rhodri Dafydd, 22, wedi ail-ymuno am y tymor newydd. Wedi cyfnod yn "ffeindio ei hun" yn America dros yr haf, mae'r chwaraewr ganol cae, sy'n wreiddiol o'r Felinheli, yn barod am y sialens.

"Mae'n deimlad da cael ail-ymuno efo'r clwb," meddai Rhods, yn ffres o sesiwn codi pwysau. "Ar ôl methu cael dyrchafiad tymor diwetha', dwi'n gobeithio fedrwn ni fynd cam ymhellach tro 'ma.

"Er y dechra' gwael i'r tymor, mae'n gynnar ofnadwy a dwi'n siwr fedrwn ni fynd ar rediad da pan fydd pawb nôl efo'i gilydd. Yn bersonol dwi'n gobeithio ychwanegu mwy o golia i fy gem ac osgoi unrhyw anafiadau ar ôl gorffen tymor diwetha' yn fuan."

Ychwanegodd Rhys Trd, is-reolwr y Clwb: "Cafodd Rhods dymor cynta' eithriadol llynedd felly ryden ni wrth ein boddau ei fod o wedi rhoi pen i bapur ac arwyddo am dymor arall.

"Cyn belled bod y gwaith papur yn cael ei brosesu mewn pryd, bydd penderfyniadau anodd, ond cyffrous, i'w gwneud yn dewis y garfan ddydd Sadwrn nesa' ym Mhorhcawl."


14671073_10154685495378259_4622673523754430741_n.jpg

Hughes yn arwyddo!

Mae Cymric yn falch o gyhoeddi bod Aled Hughes wedi ail-ymuno â’r Clwb o Nantlle Vale yn dilyn tymor cyntaf llwyddiannus y llynedd.

Dywedodd Rhys Davies, is-reolwr y Clwb: "Bydd Aled yn dod a fwy o gystadleuaeth i ganol cae a gobeithio yn rhoi hwb i’r garfan wrth i ni geisio gwella canlyniadau ar ôl dechrau anodd i’r tymor."

Tra'n siarad o'i training camp yn Sbaen, dywedodd Aled: “Dwi'n falch o fod nôl yn cynrychioli’r Clwb ar y cae footy eto season yma ac yn edrych 'mlaen i weld be' gan y tymor i’w gynnig fel sialens imi a’r tîm.

"Dwi’n gweld bod y canlyniadau hyd yn hyn heb fod yn grêt ond rhaid i ni gicio mlaen er mwyn pwshio’r Clwb fyny eto blwyddyn yma!”


Stuart Williams

Y rheolwr / The gaffer

Alex Davies

Alex Davies

Siôn Cox

Siôn Cox

Eilian Hughes

Eilian Hughes

Osian Pritchard (C)

Osian Pritchard (C)

Rhys Davies

Rhys Davies

Tomos Davies

Tomos Davies

Tom Pritchard

Tom Pritchard

Rhodri Dafydd

Rhodri Dafydd

Caio Iwan

Caio Iwan

Dylan Evans

Dylan Evans

Jonathan Jones

Jonathan Jones

Owain Taylor

Owain Taylor

Ryan David

Ryan David

Tomos Hughes

Tomos Hughes

Rhodri Williams

Rhodri Williams

Iwan Jones

Iwan Jones

Celt Iwan

Celt Iwan

Dylan Roberts

Dylan Roberts

Llyr Davies

Llyr Davies

Rhys Richards

Rhys Richards

Steve Cope

Steve Cope

Tomos Lewis

Tomos Lewis

Rhodri Williams

Rhodri Williams


Chwaraewr y mis / Player of the month (16-17)