Cysylltwch / Contact

I gysylltu gyda Clwb Cymric ynglyn â gemau, noddi neu ymuno â'r clwb, ebostiwch -

clwbcymric@hotmail.com


To contact Clwb Cymric with regards to games, sponsorship or joining the club, email -

clwbcymric@hotmail.com


Cae Chwarae / Home Pitch

Cwrt-yr-Ala Ave,

Ely,

Caerdydd,

CF5 5QT

 

Cae yr Ail Dîm / Seconds' Pitch

Caeau Pontcana,

Caerdydd,

CF11 9XR